nm » from archive
Перерыв, 1:0. Подсели чуваки, говорят по-английски, но не англичане.