nm » from archive
Przeznaczeniem kalendarza jest jego stopniowa likwidacja przez wyrywanie kartek