nm » from archive
Przebywanie w domu jest potwornie niebezpieczne, na każdym kroku grozi śmiercią lub kalectwem.