nm » from archive
#theo сочинил стихи: "звезду увидела коза, звезда светила ей в глаза"