nm » from archive
тема вечера: идти по следам банкомата, подбирая с асфальта монетки #summertalks