nm » from archive
СЯУ что V-fib jest migotanie komór