اینایی که چند سال از ایران میرن و برمیگردن هیچ کس و نمیشناسن! الان دقیقا همون حس و دارم
لحجه هم گرفتی ؟ :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™