من برای اولین بار پرایوت نیستم .. ببینم چه جوریه
منم :دی ‎· shadise