آقا یکی بیاد هدفون رو از گوش من بکشه بیرون یه کله موزیک پلی میشه!