الان داره میگه: اگه چشمات مال من بود نداشتم مشکل خاصی.. مهدی یراحی رو میگم!