امسال تنها سالیه که علاقه ای به جشنواره فیلم فجر ندارم .. بسکه نا امید شدم از این سینما