من رسما ساعت3به بعد تعطیلم! اصلا کار باید تا ساعت3 باشه
کار باید از هر ساعتی که دوست داری تا هر ساعتی که دوست داری باشه ‎· وحید معمولی
@vahid: دقیقا ‎· تدوین گر
امان امان :)) دهنم بسته است حیف ‎· آیــــه!
@aye: آخاخاخاخاخ من سکوت میکنم ‎· تدوین گر