من رسما ساعت3به بعد تعطیلم! اصلا کار باید تا ساعت3 باشه
کار باید از هر ساعتی که دوست داری تا هر ساعتی که دوست داری باشه ‎- وحید معمولی
@vahid: دقیقا ‎- تدوین گر
امان امان :)) دهنم بسته است حیف ‎- آیــــه!
@aye: آخاخاخاخاخ من سکوت میکنم ‎- تدوین گر