داداش زنگ زد گفت میخوام یه سر بیام پیشت! اصولا هر جا کار میکنم یه بار میاد ببینه