دل دل دلتنگم با همه دنیا می جنگم با من از هیچی نترس .. این مصرع خیلی مناسب آقایون هست که به همسراشون بگن