من این یک ماه رو بیماری نام گذاری میکنم بسکه مریض شدم .. خسته شدم از دست خودم :(
:( ‎· آیــــه!