اولین قانون موکوم اینه که درباره موکوم با کسی حرف نمیزنید. قانون دوم موکوم اینه که درباره موکوم با کسی حرف نمیزنید.

2015-2016 Mokum.place