منم اومدم، اوا اینجا چقدر شبیه فرند فیده!وای یادش به خیر اومدن این موکوم هم مبارکه ! گاوی گوسفندی بکشیم
دالی ، تو کدومشی ؟ :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کی هستی؟ ‎· جولیا پندلتون