این کاندیدای شرق تهرانی کیه که بهائیا طرفدارشن بگین ما هم بدونیم؟؟؟/