за соседним столом девочка лет десяти страшным шепотом объясняет однокласснику: whipping cream is the thing you use to make whipped cream. it's liquid!