Parov Stelar, Booty Swing - https://youtu.be/9xsoCki4pTk