تو تاکسی (آژانس) بودم راننده گفت حداقل احمدی نژاد شب عید صد تومن یارانه داد این الاغها همین سی چل تومنم نمیتونن بدن. روز پسابرجامیمو خراب کرد