افسر نگهم داشت گفت مدارکتو بده. گفتم چرا؟ گفت چراغت سوخته. اومدم پایین یه مشت زدم رو چراغ روشن شد. گفتم روشنه که. قانع شد جریمه نکرد!
:)) ‎- Mardetanha
=))))))))))))))))))))))))) ‎- Dr.RoHo
ميدونستي اين شكلي درست ميشه يا از عصبانيت سهوازدي روش؟:))) ‎- Nebraska
میدونستم چند وقتیه لق شده! ‎- طغرل