افسر نگهم داشت گفت مدارکتو بده. گفتم چرا؟ گفت چراغت سوخته. اومدم پایین یه مشت زدم رو چراغ روشن شد. گفتم روشنه که. قانع شد جریمه نکرد!
:)) ‎· Mardetanha
=))))))))))))))))))))))))) ‎· Dr.RoHo
ميدونستي اين شكلي درست ميشه يا از عصبانيت سهوازدي روش؟:))) ‎· Nebraska
میدونستم چند وقتیه لق شده! ‎· طغرل