User avatar

فک کنم اگه همین الان دلار بشه 50 هزار تومن ولی فیکس بشه رو این عدد آسیبش کمتر از این وضعیت بی ثبات فعلیه. همه تو این بلبشو دارن هر قیمتی دلشون می‌خواد پرت می‌کنن. حداقل انتظار تو این وضعیت استعفای دولته .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10