این عطا که اوت شد از لحاظ تیپ و هیکل وقیافه منو یاد یکی از بچه ها اینجا میندازه. البته از بار اول و آخری که ایران بود و دیدمش خیلی میگذره .