رفتم دادگاه پیش یه قاضی اسمش رکسانا بود؟ ما انقلاب کردیم که رکسانا بیاد قاضی بشه؟ .
مگه قاضی زن هم داریم؟ ‎- meysam
بله البته دادیار هستند و بالاتر هم نمیرن ‎- طغرل