هرجا میرم حرف از شیرانی و ناامنی محیط کار در ایرانه خب همینه که خیلیا ترجیح میدن زن دختر یا خواهرشون سرکار نره دیگه اصلا جای سالم وجود نداره .