انقد از شهرام آذر خوشم اومده که بعد برنامش میخوام برم فول آلبومشو دانلود کنم هر روز گوش بدم .