این مهدی طارمی اعجوبه است. اگه مثل یه سریا توفوتبال ایران گرفتار تیرغیب حسودان و بخیلان نشه یه کمم دقتش رو بالا ببره حتماً سری توسرا درمیاره .