لاریجانی هم رفت تو لیست بدها. واقعاً چه خبره؟ https://t.co/I61eIOH4v8 .