نمیدونم چرا هر وقت میخوام راجع به فوتبال حرف بزنم ادبیاتم میشه مثل علی پروین. انگار اینجوری میطلبه .

2015-2016 Mokum.place