شاید با تلاش زیاد بتونم پیچیده ترین معادلات دنیارو درک کنم ولی هیچوقت درک نمیکنم استقلالیها به چی مجیدی مینازن. از حسرتهای زندگیمه .