دو ساعته تو صف رای گیریم الان ذهنم درگیر اینه که به رای گیری استیج نمیرسم .
همیشه دقیقه نودی هستی؟! ‎· همصدا
عی تا حدودی! ولی این یکی به خاطر این بود که تهران نبودم تخته گاز اومدم که برسم! ‎· طغرل