سری بعد دادستانی تهران یه دستورمیفرسته به صنف صوت و تصویری ها تا از فروش هرگونه ادوات ضبط صدا و تصویر به خاتمی خودداری کنند .

2015-2016 Mokum.place