User avatar

RT @SadraMohaqeq: خبر اومد که هنوز آرای نزدیک ۱۰۰۰ صندوق مربوط به مناطق شمالی شهر شمارش نشده، در این صورت حدادعادل و جنتی هم از مجلسین خداحافظی می‌کنند. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10