کاش آملی لاریجانی و علم الهدی هم از تهران کاندیدا میشدن .