شصت و سه درصد افراد این فهرست رو شورای نگهبان برای بازار گرمی و به زعم اینکه احتمال رای آوردنشون صفره تایید کرده بود. فکر خاتمیو نکرده بودن .