User avatar

اگه ترامپ رئیس جمهور بشه دیگه این تز که حساب دولتها از ملتها جداست، کلاً باطل میشه .

Comment

البته همین الانم باطل شده چون طرفداراش اگه اکثریت هم نباشن بازم خیلی زیادن

 ‎· طغرل
Comment

از خیلی قبلترها و در زمان هیتلر این تز باطل شده بود

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie: صحیحه اشتباهاً فکر میکردیم دنیا عوض شده

 ‎· طغرل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10