اگه ترامپ رئیس جمهور بشه دیگه این تز که حساب دولتها از ملتها جداست، کلاً باطل میشه .
البته همین الانم باطل شده چون طرفداراش اگه اکثریت هم نباشن بازم خیلی زیادن ‎· طغرل
از خیلی قبلترها و در زمان هیتلر این تز باطل شده بود ‎· Mamad
@mirzaie: صحیحه اشتباهاً فکر میکردیم دنیا عوض شده ‎· طغرل