User avatar

این حرفهایی که در مورد مردم تهران میزنن بیشتر برمیگرده به اینکه کلاً تمدن مدرن رو دشمن خودشون میدونن و لابد براش پروژه جدیدی هم در دست دارن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10