این حرفهایی که در مورد مردم تهران میزنن بیشتر برمیگرده به اینکه کلاً تمدن مدرن رو دشمن خودشون میدونن و لابد براش پروژه جدیدی هم در دست دارن .