User avatar

یکی از این اراذل در مورد تهران بحث طبقه متوسط رو مطرح کرده بود. هشت سال تلاش کردن این طبیقه رو از بین ببرن ولی نشد شاید اصلن نمیدونن چی هست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10