فریال تا الان همه جارو نشون داده برای رای آوردن. فقط یه دونه گذاشته کنار برای روز مبادا .