اشتباه خیلی از ما اینه که فکر میکنیم بالاییا نمیدونن خواست اکثریت جامعه چیه و سعی میکنیم با رای دادن اینو بهشون بگیم .
دقیقن :))) از ریز اتفاقات جامعه هم خبر دارن. ‎· Mamad