سطح قوه قضائیه به جایی رسیده که دادستانش دستور منع از حضور در عروسی صادر میکنه. لاریجانی اگه رهبر بشه ظرف یک هفته ایران بیابون لم یزرع میشه .