زنجانی یه بار به قاضی صلواتی میگه اگه تلفن در اختیارم بذارید همین الان زنگ میزنم میگم پولارو از چین واریز کنن. قاضی هم میگه تلفن بهش بدن... .
بعداً معلوم میشه همون موقع به طرف گقته به هیچ وجه پولی به حساب ایران واگذار نکنید ‎· طغرل