برخلاف تصور بنظر من سندرز میتونه بدترین گزینه برای ایران باشه به خاطر یهودی بودنش احتمال تقویت روابط صفر میشه .