RT @sputnik_persian: تولد دوقلو از یک زن اما با دو پدر مختلف در ویتنام - یک زن ویتنامی فرزندان دوقلو را زائید که پس از تولد معلوم شد... https://t.co/h1O8C5wHl7 .