User avatar

یه سوال فنی اگه موشک همینطور تو انبار باشه نمیشه زمان جنگ برای دفاع ازش استفاده کرد؟ حتما باید چندماه یک بار تست بشه؟ #جدی .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10