ملت انقدر که تو کف فریالن پانیدارو کلا یادشون میره حال آنکه خیلی کارش بهتر و باکلاسه .