بنظرم از سری بعد استیج یکی پیدا شه یه سیستم رای گیری مستقل درست کنه ببینیم با نتایج رسمی چقدر مغایرت داره .