ماست هم میتونه یه وقتایی سیاه باشه https://t.co/t76TkhcVlm .