RT @M_Asmmm: هایپر استار یه شعبه هم تو جهنم داره که اگه زیادی اذیت کنی یه زن میفرستن باید باهاش بری اونجا خرید .